Ekologie

 

Stavby přehrad zažehnány. Prozatím
Byl to vskutku důmyslný plán vpašovat do strategického dokumentu s názvem Plán hlavních povodí, vycházející z evropské směrnice o vodách, seznam několika stovek přehrad, navržených v dobách normalizačního poroučení větru dešti, a zdůvodňovat je bojem proti klimatickým změnám. Jen argumentu rychle rostoucí spotřeby vody v nadcházející pětiletce vystřídal úbytek vody v krajině v důsledku oteplování.

Snad bychom mohli úředníkům i děkovat, že jednou zajistí dost pitné vody budoucím pokolením, kdyby ty stovky lokalit, navržených na nové přehrady nepředstavovaly nejzachovalejší, nejméně poškozená a znečištěná údolí. Mnohé z navržených přehrad se nacházejí v chráněných krajinných oblastech, a dokonce i národních parcích. Další by zaplavily unikátní a vyhledávané lokality jako je horní tok Vltavy nebo nádrž Skryje v malebném údolí Berounky či Krkev na Nežárce.

Těžko se pak věří, že nejde o pouhé dobývání a betonování krajiny. Ve stejné době, kdy úředníci ministerstva zemědělství a životního prostředí apelovali na odpovědnost vůči budoucím generacím a prezentovali obrazy hrozivých klimatických změn, bohatě překračující realistické scénáře klimatologů, schválila tatáž ministerstva oficiální plán na zvýšení emisí skleníkových plynů o pětadvacet procent.

Plán hlavních povodí měl být v prosinci minulého roku. Díky mobilizaci starostů a občanských sdružení, kteří se otevřeným dopisem obrátili přímo na vládu a jednotlivé ministry, se podařilo rozjetou mašinérii zastavit.

Nyní bude záležet na občanech a starostech obcí, aby v příštích letech sledovali přípravu tzv. dílčích plánů oblastí povodí, kde se státní vodohospodáři nepochybně pokusí některé přehrady znovu oživit. Jejich konečnou podobu budou na konci roku 2009 schvalovat zastupitelstva jednolitých krajů.

Občané budou mít sice plány více ve svých rukou, ovšem lze se obávat i silnějšího klientelismu a propojenosti konkrétní stavební lobby s politikou na místní či krajské úrovni.
 

Převzato z www.stopprehrade.cz, redakčně upraveno
Foto www.stopprehrade.cz