Envirnomentální web                                                                                      zelena.generace@email.cz

Zelená politika

Spiritualita Ekologie Kontakt Napsali jste O webu

    Zelená generace

        ekologický aktivismus * Strana zelených * ochrana přírody *  nevládní sektor

Spiritualita

 

Než se Gaia oklepe.

 

Na den 22.dubna připadá Den Země. Není ve většině kalendářů, nekouká z něj totiž žádný kšeft jako z Valentýna nebo MDŽ. Netají spřízněnost s křesťanskými velikonocemi, v jejichž časové blízkosti se nachází. Také obsahuje memento mori i naději znovuzrození.


Na počátku byl shodný pocit kosmonautů, když viděli Zemi z vesmíru. Připomínala jim živou bytost, žijící v symbioze s organizmy na svém povrchu, atmosférou a sluneční energií. Tento pocit korespondoval se závěry vědců, že rovnovážný stav fyzikálních a chemických parametrů, umožňující život na Zemi, je vlastně velmi nepravděpodobný. Někteří své úvahy rozvíjeli dál a pro pojem živé Země použili z antické mytologie jméno řecké bohyně země Gaia. Jestliže některý biologický druh místo symbiozy začne žít jako parazit ohrožující ostatní druhy, Gaia se ho zbaví, jako se pes oklepáním zbavuje přemnožených blech.


Mnohého napadnou v této souvislosti populární dinosauři. Jenže ti se objevili před 250 miliony let a zmizeli před 50 miliony, byli tedy na Zemi skoro 10 000 krát déle než člověk! Asi tedy nebyli takovým omylem, za jaký je obvykle považujeme. A jak to bylo dál? Podle výzkumu zkamenělin mizel jeden biologický druh jednou za 1000let. V historické době se tento čas stále zkracuje, dnes mizí v průměru jeden druh denně.


Paradigma neustálého růstu prosperity vypadalo neškodně, dokud člověk disponoval omezenými prostředky. S technickým pokrokem se stále zřetelněji jeví jako smrtelné nebezpečí. Jedná se o nelineární procesy, některé důsledky se projeví během pár let, jiné za několik desetiletí nebo století. Příklad poměrně rychlé odezvy je na přiloženém grafu: následkem zdokonalení techniky rybolovu po roce 1960 při vládě „neviditelné ruky trhu“ došlo v roce 1992 k úplnému trvalému zhroucení populace atlantické tresky. Pomaleji se projeví konečné fatální důsledky globálního oteplování v důsledku civilizačních emisí skleníkových plynů. Tak pomalu, že až je vezmou na vědomí dnešní popírači, nebude už v lidských silách agonii zabránit. Pokud by v té době měl někdo myšlenky na básnické příměry, řekl by, že Gaia oklepává parazity.


Je to spíš moje víra než racionální přesvědčení,že dosud není pozdě. Potká-li se ekologická etika s křesťanskou, na níž vznikla evropská kultura, a s kritickou vědou, která z evropské kultury vyrostla, je šance přestat na Zemi parazitovat. V praxi to ovšem znamená takové ty protivné věci jako dobrovolná skromnost, minimalizace spotřeby i odpadu, obnovitelné zdroje, energeticky pasivní domy, úsporné vozy s kombinovaným pohonem, preference kolejové dopravy, lokální trhy, informační dálnice místo betonových, renesance rodiny, rovnováha práv a povinností.


V opačném případě podle vědeckých prognóz nový druh, který na zemi dosáhne inteligentního stadia, po nás jako památku nenajde Michelangelovy sochy, Beethovenovy symfonie nebo Shakespearovy sonety, ale – polychlorované bifenyly.

O.Šmíd