Zelená politika

 

 Jednání v Bruselu o R43, R52 a Pražském okruhu R1

Ve dnech 19 a 20. proběhla na Evropské komisi v Bruselu intenzívní dvoudenní jednání o notorických problémech plánování dálniční sítě České republiky, které republice zanechalo bývalé vedení Ministerstva dopravy (vedeného ministrem Šimonovským) a bývalé vedení ŘSD (vedené ing. Laušmanem). Specificky se detailně jednalo o severozápadním segmentu okruhu R1 okolo Prahy (část přes Suchdol a Dolní Chabry), o R43 (v Brně známé jako tzv. Hitlerova dálnice) a dálničním spojení Brna a Vídně.
Jednání s Evropskou komisí se nezúčastnilo Ministerstvo dopravy, ale tentokrát jednání v Bruselu vedli reprezentanti zastupující zájmy obcí, MČ Prahy Suchdol a Dolní Chabry, a občanských sdružení České Republiky a Rakouska
.


Jednání, první svého druhu a mimořádně rozsáhlá, proběhla se všemi v dané kauze důležitými Generálními ředitelstvími (DG) Evropské komise, tj. DG pro regionální rozvoj, DG pro dopravu a DG pro životní prostředí.
V případě okruhu okolo Prahy byly diskutovány výhody tzv. severní trasy, která vede mimo hustě obydlené oblasti v SZ části Prahy. Autorizovanou komparativní studií bylo doloženo, že tzv. severní trasa je výhodnější ekonomicky, dopravně i z hlediska životního prostředí. Část mimořádně vysokých rozpočtových nákladů pro jižní variantu prosazovanou ŘSD tvoří podle materiálů ŘSD 6.4 miliardy na výkupy pozemků pro tuto trasu.
V případě Brna, Jižní Moravy a Dolního Rakouska se jedná o úzce propojený systém pěti dálnic: R43 v okolí Brna, spojení Brna a Vídně skládající se z JZ tangenty Brna v prostoru Brno-Bosonohy/Troubsko – Ostopovice – Modřice, R52 přes Mikulov nebo R55 pod Břeclaví a rakouské dálnice A5 od hranice s ČR směrem na Vídeň.


Pražský okruh R1 a Brněnská R43 vykazují stejné pochybení, tj. zavlékání transevropské dopravy do rezidenčních a rekreačních oblastí. Evropa potřebuje síť pro dálkovou dopravu a míšení dálkové a místní dopravy je naprosto nežádoucí. Miliardy z EU jsou určeny především na tzv. transevropskou síť TEN a ne v daných případech na městské komunikace.


Byla diskutována nová komparativní studie pro řešení dopravy na jižní Moravě v návaznosti na Rakousko a dopravu směrem na Prahu a na Katovice (Polsko). Alternativní návrh dopravního řešení pro tuto oblast na základě autorizované studie dokládá možnou úsporu v řádu 30 miliard korun. Klíčovými elementy nové studie je napojení na Rakousko ne v Mikulově, ale pod Břeclaví s připojením na D2 a R55, zachování stávající kvalitní dvouproudé komunikace I/52 z Pohořelic do Mikulova, odmítnutí výstavby JZ tangenty města Brna, odmítnutí dálniční křižovatky D1 s R43 a R52 (JZ tangentou) v Brně-Bosonohách / Troubsku a vybudování R43 jako plnohodnotného obchvatu města Brna tzv. Boskovickou brázdou a také napojení Prahy a Vídně nikoliv přes Brno, ale přes Jihlavu a Znojmo. Tato varianta je prokázána jako nejen ekonomicky výhodnější, ale i výhodnější dopravně i z hlediska vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí.


Jednání v Bruselu přišlo ve správnou chvíli, kdy Ministerstvo dopravy má začít projednávat s Bruselem tzv. Operační program DOPRAVA, který má zajistí dostavbu dálniční sítě v ČR a představuje téměř čtvrtinu všech prostředků z EU na léta 2007 – 2013 (5.7 miliardy Euro, tj. cca 160 miliard Kč).


Jednání o OP Doprava budou muset vzít v úvahu výše citované studie a bude nutno zajistit, aby miliardy z EU byly použity na správném místě a sloužily nejen občanům v našich regionech, ale i celé EU. Především bude přehodnocován chybný koncept zavlékání tranzitní dopravy do velkých sídel a nelogické trasování spojení Vídně a Prahy přes Brno a spojení Vídně a Katovic také přes Brno,“ slibuje si od jednání doc. Firbas,, předseda občanského sdružení z Kníniček.


„Při jednání jsme byli ujištěni představiteli všech direktorátů, že Evropská unie nebude financovat dopravní stavby, které by porušovaly evropské předpisy a normy“,
upozorňuje Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol.


Ing. Jaroslav Korf, pověřený jednáním za MČ Praha-Dolní Chabry konstatuje: “představitelé EK považují náš požadavek na řádné a všestranné porovnání možných variant před definitivním rozhodnutím o trase za plně oprávněný a toto vytváří předpoklady pro nalezení optimálního řešeni pro EU a Českou republiku.“
 

foto: ŘSD