Region

 


Přesun nádraží je v rukou brněnského magistrátu
Stavební úřad Brno-střed patrně nezvládl územní řízení podle zákona

 

Již tři týdny leží na brněnském magistrátu bedny se spisy z územního řízení o poloze nového železničního uzlu na okraji města. Magistrát musí teď nezaujatě rozhodnout, zda více než šedesát odvolání proti vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem Brna-střed je oprávněných a spis tak vrátí k novému projednání nebo je zamítne a vystaví se tak riziku soudní žaloby a případné kritice evropských úředníků. Územní řízení probíhá již o více než devět měsíců déle, než slibovalo bývalé vedení brněnské radnice.

„V odvolání jsme magistrát podrobně informovali o mnoha nezákonnostech, kterých se úřednice stavebního úřadu zřejmě dopustily, přičemž také zvažujeme obrátit se i na policii,“ sděluje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Největším rizikem vydaného územního rozhodnutí je ale podle něho to, že u několik stavebních objektů nebyl vyhodnocen jejich vliv na životní prostředí. Přitom bruselské úředníky při rozhodování o penězích zajímá především tato procedura. I touto chybou tak může být ohrožen termín pro získání peněz od Evropské unie.

Rozhodnutí také neobsahuje některá potřebná správní rozhodnutí jako je o zásahu do biotopů zvláště chráněných živočichů či do vodních toků. Jiná byla zase do spisu vložena patrně až dodatečně, neboť chybí datum přijetí.

„Magistrát jsme také upozornili na manipulaci s datem vyvěšení územního rozhodnutí, takže sdružení ze Židenic a jedna osoba podaly odvolání opožděně,“ uvádí další námitky Patrik, který uvažuje za to podat na pracovníky ÚMČ Brno-střed trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona.

Úřednice stavebního úřadu také čelí podezření, že nesprávně informovaly magistrát o nutnosti půlročního studia spisu. Mohly tak neodůvodněným „zdržováním“ územního řízení spáchat trestní čin maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 trestního zákona.

Stavební úřad také podle Dětí Země účastníkům řízení nezákonným způsobem znemožnil pořizovat si kopie dokumentace. U některých je sice poskytl, ale patnáct korun za stránku. Kromě toho se na základě vlastního výkladu zákona o ochraně přírody a krajiny, který přísluší jen soudům, odmítl zabývat námitkami veřejnosti o možném negativním vlivu stavby na pohodu bydlení obyvatel Židenic atd.

Některé věty z územního rozhodnutí byly dokonce zařazeny do ankety Zelená perla o antiekologický výrok za rok 2006 jako například tato: „Hluk patří mezi složky životního prostředí, jejichž ochrana náleží k zájmům hájeným dotčenými orgány státní správy, nikoliv občanským sdružením.“

 

TZ Děti Země, 15.3. 2007