Ekologie

 

Nový kamenický starosta zvaný Stojmetal
Jak vypadá zastupitelská demokracie, když převládne zájem investora nad přáním voličů


V třítisícové Kamenici v okrese Praha východ se občané již několik let brání výstavbě slévárny. Většina místních obyvatel bydlí v Kamenici obklopené hlubokými lesy kvůli krásné přírodě a čistému ovzduší. To je nyní ohroženo. Společnost Strojmetal Kamenice, a.s., která sídlí na okraji města, chce svůj doposud pouze strojírenský provoz rozšířit o slévárnu hliníku. S tím nesouhlasí většina obyvatel Kamenice, Kostelce u křížku a dalších obcí v okolí. Umístění sléváren na území obce vylučuje i územní plán. Předseda představenstva Strojmetalu Jelínek se snaží obejít zákaz v územním plánu tím, že technologie HCM vlastně není slévárenský provoz. Je to zjevný podvod, protože technologie vykazuje všechny znaky pro slévárenský provoz typické, uvedené v příslušných odborných i právních normách.
Občané vyjádřili vůli nemít slévárnu na svém území i v komunálních volbách v roce 2006. S převahou vyhrály strany a občanská sdružení, která se zavázala slévárenský provoz na území Kamenice nepřipustit. Mezi sebou si zvolili starostku Alena Dziadkiewiczová, která je jednoznačně proti výstavbě slévárny. Starostka nechala zpracovat znalecký posudek, který jednoznačně potvrdil, že se jedná o provoz slévárenský. Ve stavebním řízení podala za obec Kamenice námitky,jež opřela o zmíněný posudek. Občané Kamenice starostku podporovali, plnila volební program, pro který ji občané zvolili. To však v našem systému zastupitelské demokracie nestačí. Starostku nevolí občané, ale vybírají si ji mezi sebou zastupitelé. Přesně v den, kdy starostka podala námitky proti slévárně, ji zastupitelé převahou několika hlasů na jednání zastupitelstva odvolali. K tíži ji přičetli i seznam nedostatků v práci předchozího zastupitelstva, které za dobu svého působení stačila odhalit. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo více než 200 občanů Kamenice, kteří proti odvolání marně protestovali. Starostou byl zvolen Tomáš Klásek, jednatel developerské firmy IMOS, která v Kamenici staví satelitní městečko. Na jednání navíc prosazoval přehodnocení přístupu obce k výstavbě slévárny.
Je důležité nadále sledovat vývoj v Kamenici z hlediska envirnomentálního i politického. Dokládá smutný fakt, že zlovůlí několika málo zastupitelů lze zdolat i mínění většiny obyvatel.
Eva Tylová
Zastupitelka hl.m.Prahy a Prahy 12